Reklamačný poriadok

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať (SR)

V prípade reklamácie výrobku nás vopred kontaktujte emailom na info@divario.shop spolu s popisom problému a my Vám radi poskytneme potrebné informácie k reklamovanému výrobku.

Taktiež reklamovaný výrobok môžete odoslať na adresu DivaRio eshop s.r.o., Dubová 4, 90046 Most pri Bratislave, SR. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná a obsahovať daňový doklad spolu s presným popisom problému reklamovaného výrobku. Výrobok musí byť v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

Jak postupovat (ČR)

V případě reklamace výrobku nás předem kontaktujte emailem na info@divario.shop spolu s popisem problému a my Vám rádi poskytneme potřebné informace k reklamovanému výrobku.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

 

Späť do obchodu