Vrátenie / výmena tovaru - ČR a SR

????????  Vrátenie / výmena tovaru v 14 dňovej lehote - SR


Právo odstúpiť od zmluvy
je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte emailom a následným doručením alebo priamo doručením ODSTÚPENIA OD ZMLUVY na príslušnú adresu spolu s tovarom. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, prvý deň sa počíta sobota.

Zaväzujeme sa vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. 

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote, ktorá umožňuje nakupovať s poštovným ZDARMA  a následne objednávku čiastočne vráti, hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu, ktorá mu umožnila nakupiť s poštovným ZDARMA vďaka vyššej sume, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok - bod 5. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.

Právo vymeniť tovar máte do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte na emailovú adresu info@divario.shop , kde si vytvoríte rezerváciu tovaru, za ktorý si chcete zakúpený tovar vymeniť. Následne na to prosím vyplňte formulár a zašlite nám ho spolu s tovarom na príslušnú adresu. 

 

????????     Vrácení / výměna zboží ve 14 denní lhůtě - ČR


Právo odstoupit od smlouvy
máte do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě prosím vyplňte a odešlete odstoupení spotřebitele od smlouvy na emailovou adresu info@divario.shop nebo přímo se zbožím na příslušnou adresu

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Lhůta pro odstoupení trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující pracovní den po převzetí, např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, první den se počítá sobota.

V případě, že si zákazník objedná zboží v hodnotě, která mu umožňuje nakupovat s poštovním ZDARMA a následne objednávku částečně vrátí, hodnota zbývající části objednávky již nebude přesahovat částku, která by mu umožnila nakupovat s poštovním ZDARMA díky vyšší sume, bude zákazníkovi účtováno i poštovné dle našich obchodních podmínek - bod 5. Částka za poštovné bude odečtena od částky na vrácení. 

Zavazujeme se vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží na zákazníkem uvedený bankovní účet.

Právo vyměnit zboží máte do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. 

V takovém případě nás kontaktujte na emailovou adresu info@divario.shop , kde si vytvoříte rezervaci zboží, za který si chcete zakoupené zboží vyměnit. Následně na to prosím vyplňte formulář a zašlete nám ho spolu se zbožím na příslušnou adresu.

Více v obchodních podmínkách - bod 8, info ZDE.

  

KAM TOVAR VRÁTIŤ 

Spolu s vyplneným odstupenie od zmluvy 2023 a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adresu. 

 

Divario eshop s.r.o.
Dubová 1727/4, 90046, Most pri Bratislave, Slovenská republika. 

 

Akonáhle budete vedieť kedy a kde si môžeme vrátenú zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás emailom na info@divario.shop. Urýchli sa tým proces vrátenia peňazí.

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby sa predišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí - originálny obal a visačka. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Peniaze za tovar vraciame do 14 dní od doručenia vráteného tovaru výhradne elektronicky - na účet, ktorý je potrebné zapísať do odstúpenia od zmluvy. 

Viac v obchodných podmienkach - info TU.

Späť do obchodu